Nepřehlédněte

Zítra natočte svůj den a staňte se spolutvůrcem filmu

Země česká, domov Tvůj je celovečerní dokumentární film, jehož spolutvůrcem se může stát každý občan nebo obyvatel této země. Fotograf, režisér a producent Adolf Zika si s nápadem jediného filmu o tisíci kameramanech pohrával již před dvanácti lety. Technologie digitálních kamer tehdy ještě ale neumožňovala takovou tvůrčí svobodu, nakonec proto namísto toho v roce 2000 vznikla Poslední kniha století, aneb jeden den v životě České republiky. Systematické zaznamenávání cesty našeho života ho však neopustilo, ba naopak, stávala se z něho jistá posedlost.

ZEMĚ ČESKÁ DOMOV TVŮJ

V roce 2006 spatřila pulty knihkupectví kniha One Year of My Life, kde Adolf Zika zachytil jeden rok svého života, den za dnem ve 3285ti snímcích. Tento systém zaznamenávání jednoho dne v devíti snímcích seřazených ve třech řadách po třech obrázcích nad sebou do jedné kolážové fotografie se ujal. Nezbývalo než myšlenku rozšířit a poslat k co nejvíce lidem po celém světě. V roce 2008 pak Adolf Zika vydával pokračování projektu “jednoho dne“ v podobě knihy Jeden den České republiky!

ZEMĚ ČESKÁ DOMOV TVŮJ

Na tomto projektu opět spolupracovaly desítky špičkových českých fotografů. V roce 2009 Adolf Zika přišel s neskromným projektem Week of Life, jehož úkolem je zmapovat lidské životy očima samotných hrdinů, kteří je žijí. Jednoduše, život na planetě Zemi, očima jejích obyvatel. Po dvou letech se projekt rozšířil do 43 zemí světa.

ZEMĚ ČESKÁ DOMOV TVŮJ

Nejsilnější je však česká komunita a právě to byl fakt, který přispěl k definitivnímu rozhodnutí natočit film o jednom obyčejném dni v této zemi a následně jej neobyčejně sestříhat a připravit pro premiéru v České televizi a následnou kinodistribuci.
Film ne náhodou přichází v magické době věštbami obestřeného roku 2012.

ZEMĚ ČESKÁ DOMOV TVŮJ

V době, kdy pociťujeme jednu z největších nejistot od dob sametové revoluce. Procházíme jen krizí finanční, nebo i krizí hodnot? Rozpadající se struktura EU, masová nedůvěra v politiku a její hráče, pozvolná apatie na straně jedné, agresivita a korupce na nejvyšší správní úrovni, prospěchářství, populismus, naprostý nezájem o názor řadového občana na straně druhé.
Také mnoho úspěšných jedinců, skupin a projektů v krásné zemi v srdci Evropy. To všechno je dnešní Česká republika, to všechno je dnešní svět naruby, svět stojící před jistě nejednou historickou událostí.

ZEMĚ ČESKÁ DOMOV TVŮJ

Součástí každého odevzdaného videa by měla být odpověď na tyto otázky:
JSTE HRDÝ/Á NA TO, ŽE JSTE ČECH/ČEŠKA?
NOSILI BYSTE ČESKOU VLAJKU NA TRIČKU?
ČÍM SI MYSLÍTE, ŽE JE NÁŠ NÁROD VÝJIMEČNÝ?
CO, NEBO KDO, VÁS V ŽIVOTĚ TĚŠÍ A CO NEBO KOHO MILUJETE?
ČEHO A NEBO KOHO SE V ŽIVOTĚ BOJÍTE, NEBO KOHO NENÁVIDÍTE?
KDO JE PRO VÁS HRDINA A KDO PADOUCH?
VĚŘÍTE V BUDOUCNOST EVROPSKÉ UNIE?
VĚŘÍTE V NĚCO NEBO V NĚKOHO?
CO SI PŘEDSTAVUJETE POD POJMEM ŠTĚSTÍ?
Z ČEHO MÁTE V POSLEDNÍ DOBĚ NEJVĚTŠÍ RADOST?
MÁ SMYSL BÝT POCTIVÝ A ČESTNÝ?
DOKÁZALI BYSTE SE VZDÁT OSOBNÍCH VÝHOD PRO BOJ ZA VYŠŠÍ NADOSOBNÍ CÍLE?

ZEMĚ ČESKÁ DOMOV TVŮJ

Poslední otázka je velice důležitá, protože je v ní původ mnoha problémů současného světa. Člověk by měl mít sám sebe na prvním místě svého pozorování, vnímání, zájmu, tak je to správné a přirozené. Ale hned na druhém místě a všech dalších místech pomyslného žebříčku by měl mít bližního svého, člověka spolu-obývajícího tuto planetu s ním. Bohužel v současné společnosti převažuje mít na druhém místě žebříčku opět sebe sama. V dnešní době, která přeje sarkasmu, cynismu, ironii, je velice těžké chtít po společnosti, aby se chovala více morálně a uvažovala v humanitním duchu. Ale ta společnost jsme my všichni a povinností každého tvůrce je neztrácet naději. Naději, že jeho dílo, počin, jakkoli to nazveme, může v jedinci vyvolat řetězovou reakci rozhodnutí, která pak ovlivní další rozhodnutí i další jedince.

Natáčecí den je 11.květen 2012, od 00:00 do 23:59:59.

Podmínky:

  1.  Musíš být občan nebo obyvatel České republiky.
  2.  Záznam musí být pořízen na území České republiky.
  3.  Natočený materiál by měl být pravdivý a upřímný.
  4.  Odevzdaný záznam nesmí být delší než 30 minut.
  5.  Materiál musíš zaslat nejpozději do 18. května.
  6.  Minimální kvalita záznamu je HD.
  7.  Tvůj příspěvek nesmí obsahovat Product Placement (Skrytá reklama).
  8.  V natočeném materiálu musíš zodpovědět alespoň jednu z otázek uvedených výše.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH nebo na stránkách ČT nebo můžete svůj příspěvek nahrát přímo zde

připravil: TOTALFILM.CZ

Článek jsme oštítkovali takto:
Starší článek

Napište nám co si myslíte

Nebojte, Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.