Biograf s agitkou | Socialistická propaganda ve filmu

Akce nazvaná Biograf s agitkou má představit éru propagandistických filmů, které vznikaly převážně v 50. letech minulého století v socialistických zemích střední a východní Evropy. Archivní kino Ponrepo, Rumunský kulturní institut a Maďarské kulturní centrum jsou místy pětidenní filmové přehlídky Biograf s agitkou – Kolektivizace v obrazech.

Tematická přehlídka „Biograf s agitkou“ přiblíží širší veřejnosti specifické období filmové historie, éru tzv. filmových agitek, které byly natáčeny převážně v 50. letech 20. století v socialistických kinematografiích středovýchodní Evropy. Jako užší téma byla zvolena problematika kolektivizace zemědělství, která probíhala ve většině států tehdejšího sovětského bloku. Filmová přehlídka bude doplněna výstavou a odborným sympoziem. Akce se koná od 5. do 9. prosince 2011.

Na přehlídce budou promítány filmy české, slovenské, maďarské a rumunské provenience. Českou tvorbu reprezentuje hraný film „Žízeň“ z roku 1949, a slovenskou tvorbu snímek „Kozie mlieko“ z roku 1950. Promítnut bude i maďarský film „Píď země“ z roku 1948, rumunský film „Mitra Cocor“ z roku 1952 a další snímky. Před vybranými hranými filmy budou uvedeny krátké dobové dokumenty. Všem projekcím předchází odborný úvod. Promítat se bude na různých místech v Praze: v archivním kině Ponrepo, v Rumunském kulturním institutu a v Maďarském kulturním centru.
Součástí akce bude odborné sympozium k tématu „Film a stalinismus“, které proběhne v Ústavu pro studium totalitních režimů. Většina z referátů symposia bude obsažena ve stejnojmenné publikaci, jež vyjde ke konci roku 2012.

Přehlídka „Biograf s agitkou“ bude doplněna výstavou Kolektivizace v obrazech, na které návštěvníci zhlédnou propagandistické a filmové plakáty, fotografie a dobové karikatury. Výstava instalovaná v Rumunském kulturním institutu a připravená ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem bude prezentovat část tehdejší československé, maďarské a rumunské obrazové produkce.
Kolektivizace venkova byla jedním z nejdůležitějších procesů poválečné proměny společnosti v Československu a v dalších východoevropských zemích. Komunistická propaganda tomuto procesu věnovala náležitou pozornost a podporovala jeho prosazení nejen formou natáčení tematicky spřízněných filmů, ale i dalšími způsoby dobové propagandy. Cílem přehlídky „Biograf s agitkou“ je připomenout zejména mladším divákům toto období a tím přispět k širšímu povědomí o procesu kolektivistické transformace části evropské společnosti po druhé světové válce. Cílem akce je také představit metody kolektivní politické manipulace prostřednictvím oficiální filmové produkce.

program:

Pondělí, 5. prosince 17.30 projekce V naší vesnici (Rumunsko), RKI 19.00 vernisáž výstavy Kolektivizace v obrazech a slavnostní zahájení celé akce, RKI Úterý, 6. prosince 10.00–18.00 Sympozium Film a stalinismus, ÚSTR Středa, 7. prosince 16.00 Píď země (Maďarsko), MKI 18.30 Filmový příběh slovenské Príbety (komponovaný blok dokumentárních filmů), RKI Čtvrtek, 8. prosince 17.30 projekce Žízeň (ČSR) + předfilm Společnou brázdou (ČSR), Bio Ponrepo 20.00 projekce Mitrea Cocor (Rumunsko) + předfilm Na začátku cesty, Bio Ponrepo Pátek, 9. prosince 17.30 projekce Deset tisíc sluncí (Maďarsko) + předfilm Družstevníci z Poběžovic (ČSR), Bio Ponrepo 20.00 projekce Kozie mlieko (ČSR) + předfilm Oslobodená dedina (ČSR) + předfilm Kombajn (ČSR), Bio Ponrepo Poznámka: Jednotlivým projekcím bude předcházet odborný úvod filmového historika a před vybranými projekcemi dlouhých hraných filmů budou promítány krátké dokumentární předfilmy. Po filmech bude vyhrazen prostor diskusi.

Více info také na: http://www.ustrcr.cz/cs/biograf-s-agitkou

Napište nám co si myslíte

Nebojte, Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.