Menu

TotalFilm YouTube logo TotalFilm Spotify logo TotalFilm Instagram logo TotalFilm Facebook logo
TotalFilm YouTube logo TotalFilm Spotify logo TotalFilm Instagram logo TotalFilm Facebook logo
Infobox ikona

JEŠTĚ NEŽ BUDE RECENZE NA FURIOSU NA WEBU, MŮŽETE SI JI POSLECHNOUT V RÁMCI NAŠEHO PODCASTU ZDE.

Biograf s agitkou | Socialistická propaganda ve filmu

Akce nazvaná Biograf s agitkou má představit éru propagandistických filmů, které vznikaly převážně v 50. letech minulého století v socialistických zemích střední a východní Evropy. Archivní kino Ponrepo, Rumunský kulturní institut a Maďarské kulturní centrum jsou místy pětidenní filmové přehlídky Biograf s agitkou – Kolektivizace v obrazech.

Tematická přehlídka „Biograf s agitkou“ přiblíží širší veřejnosti specifické období filmové historie, éru tzv. filmových agitek, které byly natáčeny převážně v 50. letech 20. století v socialistických kinematografiích středovýchodní Evropy. Jako užší téma byla zvolena problematika kolektivizace zemědělství, která probíhala ve většině států tehdejšího sovětského bloku. Filmová přehlídka bude doplněna výstavou a odborným sympoziem. Akce se koná od 5. do 9. prosince 2011.

Na přehlídce budou promítány filmy české, slovenské, maďarské a rumunské provenience. Českou tvorbu reprezentuje hraný film „Žízeň“ z roku 1949, a slovenskou tvorbu snímek „Kozie mlieko“ z roku 1950. Promítnut bude i maďarský film „Píď země“ z roku 1948, rumunský film „Mitra Cocor“ z roku 1952 a další snímky. Před vybranými hranými filmy budou uvedeny krátké dobové dokumenty. Všem projekcím předchází odborný úvod. Promítat se bude na různých místech v Praze: v archivním kině Ponrepo, v Rumunském kulturním institutu a v Maďarském kulturním centru.
Součástí akce bude odborné sympozium k tématu „Film a stalinismus“, které proběhne v Ústavu pro studium totalitních režimů. Většina z referátů symposia bude obsažena ve stejnojmenné publikaci, jež vyjde ke konci roku 2012.

Přehlídka „Biograf s agitkou“ bude doplněna výstavou Kolektivizace v obrazech, na které návštěvníci zhlédnou propagandistické a filmové plakáty, fotografie a dobové karikatury. Výstava instalovaná v Rumunském kulturním institutu a připravená ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem bude prezentovat část tehdejší československé, maďarské a rumunské obrazové produkce.
Kolektivizace venkova byla jedním z nejdůležitějších procesů poválečné proměny společnosti v Československu a v dalších východoevropských zemích. Komunistická propaganda tomuto procesu věnovala náležitou pozornost a podporovala jeho prosazení nejen formou natáčení tematicky spřízněných filmů, ale i dalšími způsoby dobové propagandy. Cílem přehlídky „Biograf s agitkou“ je připomenout zejména mladším divákům toto období a tím přispět k širšímu povědomí o procesu kolektivistické transformace části evropské společnosti po druhé světové válce. Cílem akce je také představit metody kolektivní politické manipulace prostřednictvím oficiální filmové produkce.

program:

Pondělí, 5. prosince 17.30 projekce V naší vesnici (Rumunsko), RKI 19.00 vernisáž výstavy Kolektivizace v obrazech a slavnostní zahájení celé akce, RKI Úterý, 6. prosince 10.00–18.00 Sympozium Film a stalinismus, ÚSTR Středa, 7. prosince 16.00 Píď země (Maďarsko), MKI 18.30 Filmový příběh slovenské Príbety (komponovaný blok dokumentárních filmů), RKI Čtvrtek, 8. prosince 17.30 projekce Žízeň (ČSR) + předfilm Společnou brázdou (ČSR), Bio Ponrepo 20.00 projekce Mitrea Cocor (Rumunsko) + předfilm Na začátku cesty, Bio Ponrepo Pátek, 9. prosince 17.30 projekce Deset tisíc sluncí (Maďarsko) + předfilm Družstevníci z Poběžovic (ČSR), Bio Ponrepo 20.00 projekce Kozie mlieko (ČSR) + předfilm Oslobodená dedina (ČSR) + předfilm Kombajn (ČSR), Bio Ponrepo Poznámka: Jednotlivým projekcím bude předcházet odborný úvod filmového historika a před vybranými projekcemi dlouhých hraných filmů budou promítány krátké dokumentární předfilmy. Po filmech bude vyhrazen prostor diskusi.

Více info také na: http://www.ustrcr.cz/cs/biograf-s-agitkou

TotalFilm YouTube logoTotalfilm kanál TotalFilm Spotify logoTotalfilm podcast