Kontakt

Kontaktní formulář dole

Totalfilm_cerveno_modre

Pro podmínky a ceník inzerce a údaje o čtenosti, požádejte o heslo k chráněnému obsahu na emailu reklama@totalfilm.cz
Uveďte jakého klienta či mediální agenturu zastupujete. Heslo vám zašleme obratem.

Vydavatel: Totalfilm Media, s.r.o. | Praha, Česká republika
ISSN 1805-2274, IČO: 06965903
kontaktní email: totalfilm@totalfilm.cz

adresa a sídlo: Totalfilm.cz, Hábova 1519, 155 00 Praha 5 (zásilky neoznačujte jménem redaktora)
Telefon do redakce: pevná linka: +420 211 142 212
Redakce a spolupracovníci:
 Martin Staněk, Martin Mažári, Pavel Bárta, Alex Csörgö, Vladana Drvotová, Dagmar Šimková, Kateřina Slavíková, Petr Schön, Tereza Kohoutková, Jakub Gutt, Petr Sedlák a další spolupracovníci a externisté

Všechny publikované názory nemusí být nutně stanoviskem redakce.
Totalfilm.cz je partnerem YouTube.
Totalfilm.cz  je provozován na virtuálním serveru Webglobe.


Reklama, inzerce

V případě zájmu o reklamu nás kontaktujte na emailu: reklama@totalfilm.cz nebo telefonu 211 142 212
Ceník inzerce a PR zasíláme na vyžádání, případně požádejte o heslo k přístupu k nabídce na našem webu.

Trailery a YouTube kanál


Tubrr-logo-600Totalfilm.cz je součástí partnerské sítě Tubrr.net

Trailery publikované na našich kanálech jsou duševním vlastnictvím studií, distributorů a Totalfilm Media, s.r.o..
Není dovoleno je bez našeho vědomí či vědomí třetích stran jakkoliv upravovat, stahovat, nahrávat je na svůj kanál YT a to i v jiných sítích (Vimeo, Dailymotion ap.), krátit nebo měnit jejich obsah, smysl a charakter.
Vaše návrhy, připomínky nebo problém s blokací vašeho videa na YouTube z naší strany můžete řešit na: youtube@totalfilm.cz

Sociální sítě a zásady:

Zásady Cookie a bezpečného využití vašich dat
V souvislosti se zobrazováním reklam na našich webových stránkách mohou třetí strany umísťovat soubory cookie v prohlížečích uživatelů, číst je, nebo používat webové signály ke sběru údajů a zdokonalování reklam. Svým vstupem na web totalfilm.cz vyjadřujete s tímto svůj souhlas.
Přečtěte si jak Google využívá data, když používáte web nebo aplikace jeho partnerů zde.

Sociální sítě:
http://www.facebook.com/cztotalfilm
http://www.youtube.cz/totalfilmvideo
https://twitter.com/totalfilmweb
https://www.instagram.com/totalfilm.cz/

Spolupráce
Chcete s námi spolupracovat?
kariera@totalfilm.cz nebo použijte kontaktní formulář.

Podmínky
Totalfilm.cz si vyhrazuje autorská práva na celý obsah webových stránek Totalfilm.cz, a to jak na design, text, fotografie, zvukové soubory, videonahrávky, grafiku či uspořádání. Bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno obsah těchto webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat či šířit.

Při používání webových stránek Totalfilm.cz není dovoleno jakkoli zasahovat do jejich obsahu nebo je využívat k šíření škodlivých souborů. Je zakázáno snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto webových stránek.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky neprovozované Totalfilm.cz (dále jen „Externí weby“). Společnost takovéto Externí weby nekontroluje a neodpovídá za jejich obsah a odmítá veškerou odpovědnost za případné ztráty, škodu či poškození jakéhokoliv druhu vyplývající z obsahu Externích webů.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právním řádem České republiky.

Vydavatel si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli aktualizovat. Užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s výše uvedeným. Pokud s tímto nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte.
Tyto podmínky se týkají také přidružených webů a speciálních projektů, které Totalfilm.cz provozuje.

Totalfilm.cz, jehož autorem je Totalfilm.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní , pokud není uvedeno u konkrétního článku či materiálu jinak.

Soutěže
Soutěžící svou účastí v soutěži dává souhlas k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovány Totalfilm.cz v souvislosti s konáním předmětné soutěže. Totalfilm.cz zaručuje, že osobní informace neposkytne za žádných okolností třetím stranám.
Výhru nelze jakkoliv právně vymáhat. Pořadatelem soutěží je totalfilm.cz s partnery jmenovanými v podmínkách soutěže.
Získané odměny podléhají zdanění podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992Sb., zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb.

Chcete nás kontaktovat, vynadat nám nebo nás pochválit?
Použijte následující formulář. Děkujeme Vám za vaše reakce.