Nepřehlédněte

Review | Filmová avantgarda v podnětném a hravém textu Martina Čiháka

Nakladatelství AMU nabízí čtenářům knihu, věnovanou filmovým avantgardám. Podobný text u nás velmi dlouho chyběl. Čihákova kniha je navíc originálně zpracovaná a nenabízí jen analytický text. Sama je tak trochu avantgardní.

Ponorná řeka kinematografieMartin Čihák předkládá čtenářům svůj náhled na kinematografii. Jeho kniha pojednává především o experimentálních dílech. Vysvětluje nám jejich členění a v paralelách k mainstreemu na ně nahlíží podrobněji.
Nepitvá filmy samotné, ale přibližuje i osobnosti a zkoumá jejich know-how.
Ačkoliv knížka si s sebou knížka nenese davové téma, snaží se zaujmout i čtenáře, který není zvyklý na těžké a analytické texty. Vtipně nabízí úvod pro “dětské, otevřené, tázavé, současné a budoucí čtenáře” nebo pro “filmozpytce”. Ponorná řeka Kinematografie je rozčleněna do šesti základních kapitol, jež pojednávají o strukturálním, absolutním, čistém, sklíženém, spontánním a avantgardním filmu.

Čihák se nezřídka pouští na tenký led lehce útočného humoru a do mnohých témat řeže doslova skalpelem.
Autor sám vzdává zpracováním knihy, která rozhodně není typickým analytickým textem, samotné avantgardě hold.

Tereza Kohoutková, totalfilm.cz

Martin Čihák – Ponorná řeka kinematografieponorná řeka ean
vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
1. vydání, 304 stran, vazba V4.

ISBN 978-80-7331-283-1
EAN 9788073312831

Martin Čihák (*1964)
vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a FAMU
Na Famu v současnosti také učí. Publikuje v časopisech Cinepur či Iluminace.

Koupit knihu se slevou