Menu

TotalFilm YouTube logo TotalFilm Spotify logo TotalFilm Instagram logo TotalFilm Facebook logo
TotalFilm YouTube logo TotalFilm Spotify logo TotalFilm Instagram logo TotalFilm Facebook logo
Infobox ikona

FESTIVAL NEJHORŠÍCH A BIZARNÍCH FILMŮ ZAČÍNÁ V PRAZE UŽ DNES. O FESTIVALU NARUBY VÍC TADY.

Nadace České bijáky válčí s NFA kvůli digitalizaci české klasiky

Už od loňského léta probíhají velké rozpory mezi Nadací České bijáky (NČB), která shání prostředky na digitální restauraci skvostů české kinematografie. Podle dosud platných dohod by se mělo ve spolupráci s Národním filmovým archivem (NFA) v těchto aktivitách nadále pokračovat. Nadace ale tvrdí, že jí současný ředitel NFA Michal Bregant hází klacky pod nohy. Ten to pro Totalfilm.cz před časem popřel a celou situaci popsal spíš jako zbytečné přehánění a hledání problémů tam, kde nejsou.

Ostře sledované vlaky (foto: archiv)

Ostře sledované vlaky (foto: archiv)

V uplynulých letech se díky NČB vrátily do kin filmy Marketa Lazarová, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci nebo Ostře sledované vlaky. Vždy vyčištěné a v digitální kvalitě. Navíc se stalo pravidlem, že digitalizované snímky měly obnovenou premiéru na karlovarském festivalu.
Nadace si stěžuje zejména na fakt, že jí NFA materiály dodává údajně s velkým zpožděním a dostatečně nespolupracuje. Přitom v roce 2013 byla sepsána třístranná dohoda mezi NFA, KVIFF a Nadací české bijáky (NČB) o digitálním restaurování vybraných 12 filmů.

V plánu jsou ještě snímky Postřižiny (1980), Spalovač mrtvol (1968), Démanty noci (1964), Obchod na korze (1965), Kočár do Vídně (1966), Limonádový Joe (1964), Intimní osvětlení (1965), Daleká cesta (1949), Kristián (1939), Sedmikrásky (1966) a Ucho (1977).

A v současné době řeší nadace aktuálně spor o Postřižiny. Po dohodě s Jiřím Menzelem hodlá restaurovat film Postřižiny a uvést ho na letošním karlovarském filmovém festivalu v obnovené premiéře. Režisér přislíbil svou osobní účast na úhradě nákladů spojených s digitální restaurací.

Národní filmový archiv však dosud nevydal zdrojový materiál. A to i přesto, že jsou režisér a jeho kameraman tvůrci filmu, což už může být v rozporu se zákonem o archivnictví. Důvodem k nevydání zdrojového materiálu má být údajně fakt, že kameraman Jaromír Šofr zastává odlišný názor na digitální restauraci než Státní fond kinematografie a NFA.

Postřižiny (foto: FSB)

Postřižiny (foto: SFK)

Generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant k tomu řekl, „že nemohli vydat podklady k Postřižinám, protože je spravuje Státní fond kinematografie. Nadace podle něj navíc požaduje rozlišení ve 4K, což je moderní standard, ale příliš nákladný“ a že restaurace „nemá sloužit k naplňování nesplněných snů někdejších tvůrců“.

Situace je značně nepřehledná a v tuto chvíli není zcela jasné, jak bude spolupráce mezi NČB a NFA dál pokračovat. Nadace České bijáky navíc dnes rozeslala tiskovou zprávu, ve které oznamuje, že celou věc předává právní kanceláři.
Nadace české bijáky má obavu, zda NFA a její generální ředitel Michal Bregant dodrží pravidla, za nichž by bylo možné dále postupovat v restaurování vybraných filmů.
Jedná se především o převzetí již dosud předaných a zrestaurovaných filmů a potvrzení o přijetí daru, respektování rozhodnutí odborné komise a v neposlední řadě jasné stanovisko k metodice, kterou mají být další filmy restaurovány.

„Jelikož nemáme jistotu dodržování smluv a podmínek spolupráce ze strany NFA, předali jsme veškeré podklady právní kanceláři a nadále již budeme komunikovat výhradně jejich prostřednictvím,“ uvádí předseda správní rady Nadace české bijáky Petr Šikoš.

Reakce generálního ředitele NFA Michala Breganta

NFA logo

Není s kým válčit…– to by mohl být důvod, proč Nadace české bijáky vydala další matoucí sdělení, jímž se patrně pokouší nepřítele vytvořit. NFA nechtěl na předchozí útoky reagovat, neboť je považoval za spor, který lze řešit smírně. Nadace české bijáky návrh smíru odmítla a pokračovala v šíření dezinformací a polopravd. Článek na totalfilm.cz vychází ze sdělení rozeslaného agenturou zmarPR a přidává k němu chyby, jimiž uvádí veřejnost v omyl.

  1. Není pravda, že by se film Marketa Lazarová digitalizoval „díky NČB“, neboť ta v té době neexistovala. (Méně významný, ale ne bezvýznamný je fakt, že na financování digitalizace Hoří, má panenko se nepodílela NČB, nýbrž Casting Centrum, s.r.o., ale nebudeme tady rozebírat všechny nepřesnosti a právní okolnosti.)
  2. Pozdní dodání materiálů potřebných k digitalizaci je sporné, ještě spornější je údajné prodražování digitalizace, k němuž mělo vinou pozdního dodání dojít.
  3. Článek zamlčuje, že oněch vybraných dvanáct filmů se má podle stále platné smlouvy digitalizovat tempem jeden film ročně. Stejně tak se čtenářům nesděluje, že se NČB odmítla podílet na výběru titulu pro digitalizaci na letošní festival v Karlových Varech. (Nadaci jsme na to upozorňovali včas, ale její zástupci nereagovali.)
  4. Ing. Petr Šikoš, předseda správní rady NČB, oznámil už vloni v létě, že chce financovat digitalizaci Postřižin. Tento záměr ale nemá pranic společného se smlouvou uzavřenou v roce 2013. Argumentace v článku postrádá logiku i smysl, když oznamuje: Národní filmový archiv však dosud nevydal zdrojový materiál. A to i přesto, že jsou režisér a jeho kameraman tvůrci filmu, což už může být v rozporu se zákonem o archivnictví. Důvodem k nevydání zdrojového materiálu má být údajně fakt, že kameraman Jaromír Šofr zastává odlišný názor na digitální restauraci než Státní fond kinematografie a NFA.“ Věta má asi naznačit, že nevydání materiálů by mohlo být „v rozporu se zákonem o archivnictví“. NFA však nemohl zapůjčit (natož vydat!) zdrojové materiály potřebné k digitalizaci, neboť pro to neexistuje žádný právní podklad. V rozporu s hned několika zákony by se NFA ocitl teprve tehdy, kdyby materiály za těchto okolností zapůjčil. Pokud se slovo „údajně“ v druhé větě úryvku dotýká „teorie DRA“, již kameraman Jaromír Šofr prosazuje, konstatuji pouze, že je sporná a NFA se jí neřídí. Přesto NFA nikdy nebránil záměru pana ing. Šikoše digitalizovat Postřižiny a nebrání tomu ani teď. Dokonce jsme pana ing. Šikoše ujistili, že inspekce materiálů již proběhla a jsme připraveni je poskytnout ke skenování v řádu dnů. Návrh smlouvy, podle níž se budou Postřižiny digitalizovat, již připravil Státní fond kinematografie, který k tomuto filmu vykonává práva výrobce, a předpokládám, že ji co nejdříve zašle Nadaci české bijáky.

Požadavek NČB, aby NFA potvrdil převzetí nosičů se zdigitalizovanými filmy jakožto „darů“, je zcela mimo rámec platné smlouvy s NČB. Finanční transakce probíhají pouze mezi NČB a UPP, kde se digitalizace uskutečnila. NFA pak podle smlouvy archivuje datové soubory k digitalizovanému filmu.

„Respektování rozhodnutí odborné komise“, je náznak, který má asi vést k legendárnímu sporu o chlup v Ostře sledovaných vlacích. K tomu jsme se již vyjádřili opakovaně a nepovažujeme tento spor za nosný, abychom v něm pokračovali. Veřejnost má možnost seznámit se s podrobnou zprávou o digitalizaci filmu v knize Ostře sledované vlaky, kterou jsme vydali v loňském roce. A pokud jde o „jasné stanovisko k metodice, kterou mají být další filmy restaurovány“, mohu jen konstatovat, že na metodice NFA, jež je přílohou smlouvy, kterou pan ing. Šikoš podepsal, se nic nemění.

Troufám si tvrdit, že situace, o níž Totalfilm.cz referoval, je tedy docela přehledná. NČB deklaruje určité cíle, ale pro letošní rok nevyužila možnosti, která jí vyplývá ze smlouvy a rozhodla se nefinancovat další digitalizaci. Rámcová smlouva nicméně platí až do konce října 2017 a předpokládám, že pro příští dva roky NČB své možnosti financovat další digitalizaci využije. Pokud se tak nestane, není to z důvodu neochoty NFA v tomto projektu pokračovat.

Již brzy nabídneme zájemcům o podstatnější otázky digitalizace, restaurování a zpřístupňování příležitost seznámit se podrobněji s prací NFA. Nadále pracujeme na svých digitalizačních projektech, staráme se o zpřístupňování českých filmů a rozvíjíme odbornou debatu na tato témata mezi filmovými archivy a dalšími paměťovými institucemi. A staráme se o dlouhodobé uchování filmových materiálů, bez nichž by se žádná digitalizace nekonala.

Jen drobný dovětek: bylo by dobré, kdyby si i totalfilm.cz osvojil, že restaurace znamená podnik společného stravování, zatímco restaurování znamená odbornou obnovu díla.

Michal Bregant, generální ředitel NFA

Jakub Gutt, totalfilm.cz
vyjádření ředitele NFA bylo do článku přidáno 27. února na základě reakce G. Ř. NFA zaslané do redakce

foto: archiv, NFA, SFK, NČB

TotalFilm YouTube logoTotalfilm kanál TotalFilm Spotify logoTotalfilm podcast