Návrat vlků budí vášně: Do kin vstupuje oceněný dokument z Ji.hlavy

Vlci na hranicích vypráví příběh o návratu vlků do české krajiny a obecněji také o našem rozpolceném vztahu k přírodě. Do české přírody se po 250 letech opět vrátili vlci a spolu s nimi se v médiích začaly objevovat zprávy o útocích vlků na zemědělská zvířata farmářů. Ohlasy na návrat vlků jsou různé, plné emocí a hádek o jejich další osud. Na jedné straně jsou lidé, kteří v nich vidí naději a chtějí je chránit, na straně druhé pak vlci mají své odpůrce, kteří tvrdí, že už do naší přírody nepatří. Po uvedení na MFDF Ji.hlava, kde získal Zvláštní uznání poroty vstoupí film do českých kin 3. června. 

Vlci na hranicích vypráví příběh o návratu vlků do české krajiny a obecněji také o našem rozpolceném vztahu k přírodě. Na Broumovsku byly tyto šelmy vyhubeny před více než dvěma sty lety a začaly se postupně vracet až v poslední době. V kraji, pro nějž je chov ovcí a dalších hospodářských zvířat tak typický, vyvolává jejich návrat mnoho emocí.  Sledujeme tak příběhy konkrétních lidí – ekologické farmářky, starosty jedné z obcí, či velkochovatele ovcí, kterým všem do života zasáhli vlci. Veřejnost je rozdělená – na jedné straně stojí statkáři a další obyvatelé, kteří se cítí ohroženi a chtějí se vlků zase zbavit. Na druhé straně jsou ti, kdo je považují za přirozené predátory nutné pro znovunastolení rovnováhy v přírodě. Podle nich by se lidé měli vzdát absolutní nadvlády nad životním prostředím a měli by změnit svůj způsob přemýšlení o lidské bezpečnosti a majetku. Dokážeme a chceme vlky opět přijmout?

Vlci na hranicích (foto: Petr Racek)

„I když premiéra nemohla proběhnout v podzimním termínu, téma filmu je stále velmi aktuální a živé. Což ukázala nejen první veřejná projekce v rámci festivalu Jeden svět, ale potvrzují to i průběžné zprávy o útocích vlků na Broumovsku,“ potvrzuje producentka Zuzana Kučerová.
Důležitou součástí uvedení filmu budou i projekce doprovázené debatou se zástupci obou táborů. Bouřlivé přijetí filmu a diskuzi očekává producentka při promítání v Broumově.

„V kouzelné broumovské krajině se odehrává konkrétní lokální a současně obrovsky důležitý a archetypální konflikt: člověk vs. příroda. Zatímco farmářka Lenka přistupuje ke krajině tak, aby nasytila sebe, své děti a pár dalších známých, velkostatkář Jan má velké hospodářství, kterým sytí velké množství lidí, nás v Praze nevyjímaje. Do prvního příběhu vlk zapadá, do druhého ne. Jen těžko se hledat kompromis,“ říká k tématu filmu režisér Martin Páv, jenž na sebe v roce 2018 upozornil ceněným dokumentem Kibera: Příběh slumu

Vlci na hranicích

Prvním impulsem k natočení filmu byly protesty farmářů proti návratu vlků, které se hned od roku 2016 objevovaly v médiích. „Všude hořela všeobjímající debata, jestli jsme my Evropané schopni čelit příchodu něčeho nového a neznámého. Mluvili jsme o změně, ale nedokázali si představit, jaká bude. A do této atmosféry jsem měl pocit, že návrat vlků přesně zapadá,“ dodává Martin Páv.  

Film se promítal na několika festivalech, kde sklidil výborné ohlasy a hodnocení. Má za sebou světovou premiéru na festivalu Visions du Réel ve Švýcarsku a představil se na filmových přehlídkách ve Francii, Německu, Polsku, Rumunsku, Estonsku nebo v Jižní Koreji. Získal Cenu antropologie a životního prostředí na Jean Rouch International Film Festivalu a na podzim na MFDF Ji.hlava obdržel Zvláštního uznání poroty. Asociace českých kameramanů ocenila kameramana filmu Petra Racka za vynikající kameramanské dokumentární dílo.

Vlci na hranicích

Reakce z festivalů podle tvůrců ukazují, že na místním sporu diváci silně vnímají právě širší téma strachu z neznámého a rozdělení společnosti, které se ukazuje často, naposledy například v přístupu k nebezpečí koronavirové pandemie. Místní farmář, pro něhož vlk znamená obrovské problémy, a environmentalista, pro něhož je důležité zachování živočišného druhu, mohou symbolizovat řadu dalších sporů. Vědecká fakta a argumenty v nich už často nestačí a stojí proti sobě. Mám pocit, že jsme jako společnost vytěsnili emoce z jakékoliv oficiální debaty. Ony tam ale ve skutečnosti zůstávají pod povrchem a občas nekontrolovatelně vyvřou na povrch,“ dodává Martin Páv. 

Film vznikl v koprodukci s Českou televizí a za podpory Státního fondu kinematografie. Loni na podzim pak úspěšně dokončil crowdfundingovou kampaň na webu Hithit.cz, která podpořila postprodukční práce.
Distributorem je Bontonfilm. 

-red-
foto/video: Bontonfilm © 2021