Podpora animované tvorby na Anifilmu: Rozdány granty za podpory Nadace PPF

V rámci programu Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm proběhla 3. května prezentace deseti projektů prvního ročníku pitchingu Grantu Českého obzoru za podpory Nadace PPF. Cílem tohoto grantu je cílená finanční podpora výroby české autorské profesionální krátkometrážní animované tvorby, která není dostatečně systémově podporována a tvůrci tak složitě hledají zdroje pro výrobu krátkometrážní animované tvorby, která často zpracovává odvážnější či závažnější téma než komerčněji založený celovečerní film nebo televizní seriál. Celková hodnota poskytovaného grantu je 1 000 000 Kč a je realizován za podpory Nadace PPF, jeho organizátorem je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, pořadatel Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm.

ilustrační foto

Prezentace producentů a tvůrců deseti krátkometrážních projektů proběhla před publikem a především před pětičlennou odbornou porotou ve složení producentka Pavla Janoušková Kubečková, režisérka Lucie Sunková, členka správní rady Nadace PPF Jana Tomas Sedláčková, producent Petr Oukropec a v neposlední řadě Filip Pošivač, režisér a autor letošního vizuálu festivalu Anifilm. Právě tato porota poté rozhodla o tom, které projekty Grantu Českého obzoru za podpory Nadace PPF získají.

Podporu získaly celkem tři projekty, grant ve výši 450 000 Kč přispěje k dokončení filmu 9 milionů barev režisérky Báry Anny Stejskalové. Toto rozhodnutí porota odůvodnila slovy: “Projekt má podmanivé a kompaktní vizuální zpracování, které skvěle koresponduje s použitou stop motion technologií a jsme přesvědčeni, že se projekt prosadí v mezinárodním prostředí. Oceňujeme také téma, které zdůrazňuje potřebu empatie a vzájemného pochopení.“

9 milionů barev

Další finanční posilu a to ve výši 300 000 Kč obdrží film režiséra Jana Míky Kill Kokeš Kill, na němž porota ocenila „aktualizované zpracování české tradiční animační techniky v kombinaci s osvěžujícím humorem“.

Kill Kokeš kill

Trojlístek vybraných filmů uzavírá snímek Machine Mountain režisérky Terezie Unzeitigové, který bude podpořen grantem ve výši 250 000, jehož přidělení porotci zdůvodnili takto: „Projekt nás okouzlil a na jeho podpoře panovala v porotě absolutní shoda. Příspěvkem bychom autorce rádi dali impuls pro vstup do profesionální tvorby. Proto jsme se rozhodli podporu oproti požadované částce dokonce navýšit.  Věříme, že díky naší podpoře si projekt najde kvalitní producentské a dramaturgické zázemí.

Machine Mountain

Vedle podpory samotného festivalu Anifilm jsme hledali způsob jak podpořit české tvůrce v jejich autorské tvorbě. Tak vznikl projekt Grantu Českého obzoru za podpory Nadace PPF, který poskytuje finanční prostředky na výrobu české krátkometrážní animované tvorby. Letošní první ročník tohoto grantu potvrdil, že v ČR vzniká řada kvalitních a ambiciózních projektů, pro které muže být tato finanční podpora zásadní pro jejich dokončení či kvalitní realizaci,“ dodala k letošnímu ročníku Jana Tomas Sedláčková z Nadace PPF.

-red-
foto: Anifilm © 2023