Menu

TotalFilm YouTube logo TotalFilm Spotify logo TotalFilm Instagram logo TotalFilm Facebook logo
TotalFilm YouTube logo TotalFilm Spotify logo TotalFilm Instagram logo TotalFilm Facebook logo
Infobox ikona

FESTIVAL NEJHORŠÍCH A BIZARNÍCH FILMŮ ZAČÍNÁ V PRAZE UŽ DNES. O FESTIVALU NARUBY VÍC TADY.

Prodá Vachler Českého lva Akademii? Řekne v pondělí (dokument)

Rozkol mezi vedením ČFTA a Petrem Vachlerem se vyostřuje. Před pár dny Akademie vydala poměrně ultimativní rozhodnutí:  navrhuje, že od zakladatele a producenta Petra Vachlera koupí licenci Českého lva na 10 let. Každý rok by měla Vachlerovi splatit 1 milion korun. Kritici mu vyčítají, že není schopen udržet kvalitativní laťku prestižního večera. Mluví se především o posledních třech ročnících. Nespokojena se lvy je i Česká televize. Generální ředitel Petr Dvořák řekl, že si přeje večer, který bude mít šarm a glanc a nikoliv večírek s humorem pro partu spiklenců, kterému diváci nerozumí. Uvnitř článku najdete aktuální vyjádření Petra Vachlera.

Petr Vachler (foto: VAC)

Petr Vachler (foto: VAC)

aktualizováno 10. 6. 2013 ve 14:00

Na Českém lvu nelpím, upřednostňuji jeho pokračování.„K licenčním podmínkám, či prodeji Českého lva se nebudu vyjadřovat do společného setkání s prezidiem ČFTA, neboť jsme se dohodli na společném prohlášení. Výsledek společného prohlášení, resp. termín zveřejnění tiskové zprávy nejsem schopen určit. Prezidium ČFTA považuje nejzazší termín vyřešení situace do konce června 2013. Dnes pouze odpovídám prezidiu na ultimativně navržené podmínky z 31.5. 2013. Vše bude záležet na prezidiu ČFTA. Neprosazuji svou verzi, jen hledám osobně kompromis mezi dvěma nabídkami prezidia ČFTA, a to z 21.5. a 31.5. 2013. Mám zájem se dohodnout na pokračování Českého lva, předat jeho organizaci do rukou ČFTA, i když principielně jsem o prodeji Českého lva neuvažoval a hodlal jsem v pozici producenta pokračovat. Konečné rozhodnutí vysloví prezidium ČFTA, které má zájem o Českého lva.“

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ PETRA VACHLERA

Vzhledem k tomu, že jsem dotazován novináři na konkrétní výsledky uzavřených jednání prezidia ČFTA a vycházejí články na dané téma, rád bych předešel dalším spekulacím.

Českého lva, kterého jsem založil v roce 1993, po dvaceti letech náročné práce primárně prodávat nechci, ani jsem nechtěl. Od kolegů z prezidia ČFTA, kterou jsem založil v roce 1995, jsem dostal v pátek 31.5. svým způsobem nové, striktnější a ultimativní podmínky, o kterých se mnou kolegové na společném zasedání dne 3.6. dál jednat nechtěli, neboť je považují za definitivní, což mě mrzí. Je to nezáviděníhodná situace a sám nevím, jak si celou situaci správně vyložit a správně na ni odpovědět, aniž bych ublížil dvacetileté tradici.

Český lev (foto: archiv)

Český lev (foto: archiv)

Novou situací je fakt, že kolegové z prezidia jsou přesvědčeni, že Český lev má patřit výhradně ČFTA. Obsahem nabídky je prodej Českého lva České filmové a televizní akademii (ČFTA) podle návrhu prezidia, a to ve splátkách v následujících deseti letech po jednom milionu korun. V případě mého nesouhlasu si ČFTA založí pravděpodobně nové ceny. Z principu jsem se snažil jednat o jiných alternativách, než je prodej. Bohužel, zatím, neúspěšně. Byl jsem připraven postoupit licenci za původně navržených podmínek, ale ty se změnily v postupný desetiletý splátkový prodej. Tato nabídka mi byla sdělena bez dalšího možného jednání směřujícího k oboustranné spokojenosti. S návrhem a postupem primárně nesouhlasím.

Kladu si při této příležitosti otázku, zda by se měla soukromá firma (v mém případě VAC), která výroční filmovou cenu drží po mnoho let při životě (s finančním zajištěním dalších soukromých firem), dobrovolně vzdát své pozice, protože to někomu připadá mravní a spravedlivé? Ale co je na tom případně mravního a spravedlivého? Co když  právě toto nepřipadá VAC úplně mravní a to hlavně v onom ultimativním postoji vůči ní?

Český lev nikdy nebyl státní cenou a mimochodem ČFTA, kterou jsem založil, nikdy nebyla státní institucí. Už před mnoha lety jsem se vzdal práv zakladatele filmové akademie, která patří filmařům. Já ji pouze 18 let financoval a staral se o chod. ČFTA a Český lev jsou ovšem dva samostatné a odlišné subjekty.

Abych jasně prokázal svůj loajální postoj k ČFTA, rezignoval jsem 3.6.2013 po 18 letech na funkci ředitele ČFTA – České filmové a televizní akademie, abych zabránil spekulacím, že mým zájmem je udržet si trvalý vliv v ČFTA či jakýmkoliv způsobem do věci zasahovat.  Podle platných voleb zůstávám členem prezidia ČFTA.

Mé momentální rozhodování o Českém lvu je o to těžší, že současné prezidium mi odmítá sdělit podrobnosti o případné budoucnosti Českého lva, co s cenou zamýšlí, jaký by byl její charakter, jak by byla finančně respektive existenčně zajištěna. Byl jsem jen požádán, abych prezidiu ČFTA důvěřoval. To mé rozhodnutí neulehčuje.

Český lev je obchodovatelná značka, na kterou sponzoři dobře slyší. Nepovažuji za nemorální mít po dvaceti letech práce v případě přenechání značky druhé straně, tedy novým produkcím, kompenzační finanční příjem. Ostatně prezidium ČFTA, případně ČT jsou si toho vědomy a počítají se standardním obchodním modelem. Jako možný partner byl uveden ČEZ, vím, že se jedná také se současnými partnery Českého lva. O nových partnerech se ostatně jedná už dlouhé měsíce, což byla pro mě nová zpráva. Každý, kdo se pohybuje v ekonomicky nastaveném světě, ví, že jedná-li se o prodeji autorských práv či licence, je logické, že nový majitel práv počítá s příjmem. Jedná se tedy kromě mravní otázky i o otázku obchodní. Tudíž je na místě jednat o částce za licenci, či prodej, při čemž by měla být při jednání zohledněna všechna výše uvedená fakta.

Všech členů prezidia ČFTA i členů ČFTA si vážím a chápu jejich postoj v této situaci, snažím se vidět svět jejich očima, i když je to pro mne obtížné.

V pondělí 10. června 2013 do 12:00 se rozhodnu, jestli přistoupím na jednostranný návrh ČFTA, nebo požádám o změnu návrhu, pokud bude druhá strana ochotna jednat, i když nabídka je prezentována jako ultimativní.

připravil: -AC-

psali jsme také:

Akademie není spokojena se Lvy, snaží se zbavit Vachlera

TotalFilm YouTube logoTotalfilm kanál TotalFilm Spotify logoTotalfilm podcast