V Česku začala fungovat veřejně přístupná databáze herců

V Česku vznikl online projekt, který umožní českým a slovenským hercům lépe a rychleji získat práci. Stejně tak i tvůrci, castingoví režiséři a ostatní filmoví profesionálové získají na jednom místě možnost vybrat si do svého projektu herce podle pohlaví, věku, typu či schopností a zkušeností. Ve čtvrtek 23. ledna byla spuštěna ACTORSMAP –­ online databáze českých a slovenských herců a hereček. Díky anglické verzi stránky je rovněž možné české a slovenské herce na jednom místě přehledně představit zahraničním produkcím a producentům. Databáze ACTORSMAP vznikla spoluprací 5 hereckých agentur. V budoucnu se do ní budou moci zaregistrovat i herci bez agenta či studenti hereckých škol.

Profil herečky Jany Plodkové

ACTORSMAP je prvním podobným počinem v České republice. V době spuštění webové stránky je v databázi k nalezení 142 umělců, zastupovaných agenturami OF AGENCY, LaK Produkce, Reset Actors, More Than Stars, Myrnyx Tyrnyx a 2media.cz. Během následujících týdnů se  možnost registrace na stránce na bázi ročního předplatného otevře také dalším hereckým agenturám a později také hercům bez zastoupení a studentům hereckých škol. Každý herecký agent má na webové adrese www.actorsmap.cz možnost efektivně prezentovat herce, které zastupuje, pomocí profilů s potřebnými informacemi, fotografiemi, showreelem či odkazem na vlastní webové stránky.

Actors map náhled webu

„Rádi bychom, aby ACTORSMAP pomáhala  českým i zahraničním režisérům a produkcím najít cestu při vyhledávání  herců pro jejich umělecké projekty. Hercům nabízíme platformu, kde se mohou snadno a přehledně prezentovat. Zatímco prezentace českého filmového průmyslu  v zahraničí funguje dobře, o hercích získávají zahraniční filmaři prvotní informace obtížněji. Proto bychom byli rádi, kdyby naše herecká mapa mohla posloužit jako profesionální prezentace našich hereckých talentů v Čechách, na Slovensku i v zahraničí i díky anglické mutaci webu. Actorsmap práci všem usnadní. Hercům i filmovým profesionálům,“ říká Kateřina Oujezdská z OF AGENCY.

„Zatím jsou v databázi uvedeni herci, kteří mají zastoupení, ale do budoucna určitě nechceme diskriminovat ty, kteří agenta nemají. Naším záměrem bylo vytvořit hercům společný prostor, kde mohou být vidět a dát o sobě vědět,“ dodává Petra Svarinská z agentury Reset Actors.

Tuzemští a zahraniční filmoví profesionálové mohou herce a kontakty na jejich agenty na volně přístupné stránce snadno vyhledat podle kritérií, jako je věk, jazykové schopnosti či speciální dovednosti (zpěv, tanec, akrobacie, hra na hudební nástroj, jízda na koni a další).

Obecnou praxí fungování hereckých agentů je zastupování umělců v dohodnutém spektru činností. Agentovo úsilí zpravidla směřuje k dojednání co nejvýhodnějších podmínek pro jím zastupovaného umělce a k zajištění maximálního servisu (právní, mediální, účetní služby atp.), které herci umožní soustředit se především na vlastní tvůrčí práci. Agent se většinou umělci stará o jeho termíny a pracovní závazky, prezentaci a publicitu. Zastoupení herců by mělo být také prospěšným pro produkce a producenty, kterým se agent nebo herecká agentura snaží svým servisem usnadnit ulehčit jejich práci. V České republice jde o poměrně mladý, dynamicky se rozvíjející obor.

-red-
foto: Actors Map
zdroj: V. Drvotová