Letní filmová škola proběhne o 14 dní později

Vzhledem ke stále velmi nepřehledné situaci v oblasti uvolňování kultury, se pořadatelé Letní filmové školy v Uherském Hradišti rozhodli posunout konání populární Filmovky o 14 dnů. 47. ročník proběhne ve dnech 6. až 12. srpna. Vzhledem k celkové nejistotě pořadatelé festivalu neví, pro kolik návštěvníků budou moci letos akci uspořádat (restrikce v sálech, restrikce v letních kinech, restrikce ve stanech), proto se rozhodli festival oproti původnímu plánu o jeden den zkrátit. 

Foto z loňského ročníku, který se konal také za zostřených epidemických opatření

„Rozhodli jsme se posunout termín konání festivalu o 14 dní, abychom získali potřebný čas pro přípravu celé akce. Hlavním důvodem je skutečnost, že od vlády ČR stále nemáme jasně definováno, za jakých podmínek bude možné akci uspořádat. Velmi nás to mrzí, protože naší prioritou bylo zachování tradičního termínu Filmovky (konec července), ale situace je bohužel bezprecedentní,” vysvětluje ředitelka LFŠ Radana Korená.

Šéfka festivalového týmu dále dodává: Věříme, že výsledek jednání mezi ministerstvy zdravotnictví i kultury a oborovými organizacemi v kultuře brzy dosáhne uskutečnitelné podoby, ať všichni konečně víme, s čím můžeme počítat. Na znovuotevření kulturního prostoru netrpělivě čekáme, pandemická situace má příznivý trend, takže už zbývá jen drobný detail: aby existenci a potřebnost kulturních akcí vzala na vědomí naše vláda. 
Držme si palce, aby se zdravý rozum, respekt a vzájemná úcta znovu vrátily do hry a kulturní sféra mohla otevřít náruč všem, kteří potřebují posílit duši v tomto náročném období.”

-red-
zdroj: Libor Galia
foto: LFŠ, AČFK © 2021