NFA buduje moderní archiv pro 100 milionů metrů filmu

Národní filmový archiv začíná dnes budovat ve středočeském Hradišťku moderní depozitář pro 100 milionů metrů filmu. Poskytne nové bezpečné uložení v ochranném prostředí při teplotě -5 stupňů a vlhkosti 35%. Kromě filmů budou v depozitáři uloženy písemnosti, plakáty a skleněné fotografické negativy. Stavět se bude 11 měsíců, stěhování všech archiválií bude kvůli nutné aklimatizaci trvat asi 10 let.

NFA Hradišťko - vizualizace

NFA Hradišťko – vizualizace

„Filmový materiál je prokazatelně nejspolehlivějším nosičem pro pohyblivé obrazy, a proto NFA mnoho let usiloval o vybudování depozitáře, který zajistí dlouhodobé uchování našeho filmového dědictví. Nový depozitář bude splňovat nejpřísnější standardy péče a my se díky němu dostáváme na úroveň nejúspěšnějších filmových archivů v Evropě,“ říká generální ředitel NFA Michal Bregant.
NFA Hradišťko

NFA Hradišťko

Filmový materiál je nutné chránit před vlivy prostředí, čemuž bude odpovídat řešení nové budovy. Relativní vzdušná vlhkost 35 % zamezí vysychání a smršťování filmu a konstantní teplota –5 °C zastaví chemické procesy, které zkracují životnost materiálu. Před stěhováním do novostavby projde každý film aklimatizační komorou, ve které stráví 24 hodin. Aklimatizací projde 10 000 negativů hraných a 21 000 negativů nehraných filmů, 4 000 duppozitivů hraných a 10 000 duppozitivů nehraných filmů a 15 000 kopií. Proto stěhování potrvá zhruba 10 let. Negativy a duppozitivy jsou nejcennější a nejkvalitnější materiály, které slouží k výrobě kopií pro promítání. V rámci přípravy na výstavbu nového depozitáře odborníci z NFA již řadu let všechny dotčené materiály kontrolují, čistí a přebalují do inertních plastových krabic, jejichž složení navrhli na základě dlouholetého výzkumu.

Původní archiv NFA

Původní archiv NFA

NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku 1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF. V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění archivní role hospodaří s českými filmy a zabývá se vědeckou a publikační činností, prezentací filmového dědictví a podporou současné české kinematografie.

NFA logoV současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů. Archivní fondy a sbírky a filmová knihovna slouží odborné veřejnosti k vědeckému bádání, ale jsou zdrojem informací a materiálů i pro současnou audiovizuální produkci. NFA v letech 1965–2008 kopírováním zabezpečil téměř 24 milionů metrů filmu na prudce hořlavém podkladu.

připravil: MS, totalfilm.cz
zdroj: A. Rumpel, NFA