Naděje a příležitosti českého animovaného filmu

Animované filmy patří z hlediska návštěvnosti v kinech k nejúspěšnějším titulům. Česká animovaná tvorba se však v současnosti v kinech objevuje spíše ojediněle a zájem o ni je ve srovnání se zahraniční animovanou produkcí výrazně nižší. Asociace animovaného filmu (ASAF) se na tento fakt zaměřila a provedla průzkum, jehož cílem bylo zjistit to, co českému animovanému filmu schází, aby byl u diváků stejně úspěšný jako snímky vzniklé v zahraniční produkci.

Martin Kotík prezentuje film Perla

Martin Kotík, předseda ASAF, cíl tohoto šetření upřesňuje slovy: „Pomocí tohoto průzkumu chceme odhalit klíčové trendy, slabiny i příležitosti české animované filmové produkce nabízené divákům v našich kinech a na on-line platformách. A to z pohledu těch, kteří jsou v přímém a každodenním kontaktu s diváky a díky tomu znají jejich preference a reakce.” Průzkum se tedy zaměřil na provozovatele českých kin, filmové distributory a provozovatele online filmových portálů.

Z šetření vyplynula řada zajímavých informací. Provozovatelé kin by přivítali větší nabídku českých animovaných filmů. Dále je z odpovědí zřetelné, že český animovaný film má potenciál konkurovat zahraničním titulům a má prostor navyšovat svůj podíl na programové nabídce kin. Silnou stránkou českého animovaného filmu jsou jeho tvůrci: výtvarníci, animátoři, režiséři a scénáristéSlabou stránku přidělili dotazovaní filmové produkci, která je podfinancovaná, nižší hodnocení mají producenti, ale i dramaturgové.

Myši patří do nebe

Provozovatelé kin by přivítali animované filmy vycházející z českého prostředí, ale zároveň upozorňují na uzavřenost českého animovaného filmu a skutečnost, že se málo inspiruje v zahraničí. Ukazuje se i to, že slabinou českého animovaného filmu je producentská a distribuční podpora při uvedení filmů do kin, tedy marketing. A to především z důvodu podfinancování této oblasti.

Barevný sen

Díky iniciativě producentů i podpoře Státního fondu kinematografie je zde přesto řada připravovaných celovečerních filmů, které v tomto roce či následujících letech aspoň částečně uspokojí poptávku. Do kin se například v blízké době chystá řada celovečerních animovaných filmů, mezi něž patří Myši patří do nebe (režie Denisa Grimmová a Jan Bubeníček), Moje slunce Maad (režie Michaela Pavlátová) a Barevný sen (režie Jan Balej). V různě pokročilém stupni realizace jsou mnohé další snímky jako například Perla (režie Martin Kotík), Rosa & Dara a jejich velké letní dobrodružství (režie Martin Duda), Babu v nočním městě (režie Petr Vodička), Tonda, Slávka a Génius (režie Filip Pošivač), Život k sežrání (režie Kristina Dufková) nebo Pyšná princezna (režie Radek Beran).

Podrobnější informace o výsledcích dotazníkového šetření je ke stažení na webových stránkách ASAF na tomto odkazu:  https://www.asaf.cz/ke-stazeni/

připravila Kateřina Slavíková
foto: ASAF, Hafan Films