Proč se filmová a audiovizuální výchova více neaplikuje v praxi?

23. listopadu proběhl kulatý stůl na Ministerstvu kultury ČR, kterým vyvrcholil projekt Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy. Oboru, který byl pod zkratkou F/AV schválen již v roce 2010 a od tohoto roku se vyučuje na základních školách a gymnáziích. Podle dosavadních zjištění se bohužel obor učí jen na 4% ZŠ a pětině gymnázií. Proč se filmová a audiovizuální výchova více neaplikuje v praxi? Co školám a učitelům chybí, aby mohli kvalitně obor rozvíjet? To vše mapuje sociologický průzkum pořádaný Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu. Na kulatém stolu byly také prezentovány studie o filmové výchově napříč Evropou, články a publikace. Kulatý stůl se tak stal jedinečnou příležitostí, jak do dění v oboru zapojit politiky a úředníky. Dále zde byly představeny unikátní Kurzy filmové výchovy.

Ilustrační foto (foto: Totalfilm.cz)

Pavel Bednařík, předseda Asociace a iniciátor setkání k průzkumu dodal: Zjištění nejsou překvapivá, chybí aprobovaní učitelé, metodická podpora, učebnice, filmy a hlavně ukázky z filmů. Protože promítat celé filmy v hodině je pro školy často příliš velký luxus. Těší nás, že je zájem o naše kurzy filmové výchovy, ačkoliv je zřejmé, že o nich ani řada škol a učitelů neví. V tuto chvíli máme kolem 70 absolventů kurzů, postupně přibývají další. Kurzy jsou komplexní, obsahují 65 lekcí a témat, další podpůrné materiály. Reakce jsou však zatím velmi pozitivní a počítáme s tím, že je budeme postupně rozšiřovat a zaměřovat se na témata, která dosud zpracována nejsou, např. tvorba pro děti a mládež nebo dokumentární film. Na rok 2023 připravujeme také podpůrné semináře a webináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To je důležitá motivace pro učitele, aby si je mohli zahrnout do tzv. Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo “šablon”.“

Portál Film a výchova

Pavel Bednařík rovněž představil cíle projektu Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy v ČR: „Hlavní cíl je obsažen už v samotném názvu. Snažili jsme se za pomocí peněz z Fondů EHP a Norska podpořit obor filmové výchovy několika způsoby – zmapováním, kdy, kde a jak se učí film na českých školách, podívat se do jiných evropských zemí a zpracovat příklady dobré praxe. Poslední aktivitou projektu jsou online kurzy filmové výchovy. To hlavní, co učitelům chybí, je know how a zkušenosti, jak tento obor učit. A nemohu zapomenout také na důležitou propagačně-osvětovou součást projektu. Pro náš obor je totiž nesmírně důležité, aby se s ním ve školách počítalo, aby se o něm vědělo a jeho význam byl veřejně akceptován. Spustili jsme proto kampaň, která má pomocí spotů a podpoře ambasadorů, známých osobností, povědomí o oboru posunout. Slogan kampaně je trochu provokativní: Film místo šprtání.“

Oborová mapa Filmové a audiovizuální výchovy

V rámci prezentace filmové a audiovizuální výchovy bylo natočeno několik spotů, které mají oslovit širokou veřejnost. Vystupují zde populární osobnosti spjaté s filmem, jak prozradil Pavel Bednařík: „Pro hlavní spot jsme oslovili několik herců, nakonec se podařilo domluvit herečku Terezu Dočkalovou, která si zde zahrála hned několik rolí. Tereza patří mezi řadu osobností, které jsme oslovili jako ambasadory filmové výchovy. Mezi ty patří mimo jiné Václav Marhoul, Michaela Pavlátová, Helena Třeštíková, herci Antonie Formanová, Vojtěch Vodochodský nebo Tomáš Pšenička. Jednáme i s řadou dalších, nejen v oblasti filmu, jsme otevřeni každému, kdo je ochoten veřejně se k podpoře filmové výchovy přidat a propůjčit nám své jméno, natočit vzkaz nebo přijít podpořit na některou z našich veřejných akcí.

Web filmvychova.cz je portál Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jehož cílem je shromažďovat a sdílet veškeré podstatné informace o oblasti filmové a audiovizuální výchovy v České republice i ve světě. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie.
Vedle toho vznikl také portál Oborové mapy FAV. Na něm spolupracuje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Oborová mapa je kromě samotné interaktivní mapy také databází, kde se shromažďují údaje např. o filmových školách, organizacích i významných osobnostech filmové výchovy.

Zároveň se chystá i Filmouka. Ta zahrnuje kromě samotného průvodce pro žáky také metodickou příručku pro učitele a portál s ukázkami, filmy a pracovními listy. Filmouka není jen kniha, ale i webový portál s desítkami filmových ukázek, který vychází z rámcového vzdělávacího plánu webu filmvychova.cz. Filmouku mohou zájemci podpořit v probíhající kampani na Donio.

Více informací najdete zde:
Portál:
www.filmvychova.cz
Projekt Posílení oboru: https://www.filmvychova.cz/projekty/posileni-oboru/
Průvodce Filmouka: www.filmouka.cz

-red-
zdroj: Gabriela Zajícová
foto: reprofoto web, Totalfilm.cz © 2022