Film místo šprtání: Filmová a audiovizuální výchova v Česku úspěšně pokračuje

Na konci loňského roku proběhl kulatý stůl na Ministerstvu kultury ČR, kterým vyvrcholil projekt Posílení oboru filmové a audiovizuální výchovy. Obor byl pod zkratkou F/AV schválen již v roce 2010 a od tohoto roku se vyučuje na základních školách a gymnáziích. Současnou snahou je obor posílit, aby se mohl předmět i jeho učitelé kvalitně rozvíjet. Podle dosavadních zjištění se bohužel obor učí jen na 4% ZŠ a pětině gymnázií. Proč se filmová a audiovizuální výchova více neaplikuje v praxi? Co školám a učitelům chybí? To vše mapuje sociologický průzkum pořádaný Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Ilustrační foto (foto: Totalfilm.cz)

Na kulatém stolu byly také prezentovány studie o filmové výchově napříč Evropou, články a publikace. Kulatý stůl se tak stal jedinečnou příležitostí, jak do dění v oboru zapojit politiky a úředníky. Dále zde byly představeny unikátní Kurzy filmové výchovy.

Sociologický průzkum, kurzy filmové výchovy, kulatý stůl na Ministerstvu kultury i komunikační kampaň na podporu filmové výchovy mohla vzniknout díky zapojení odborníků a finanční podpoře z programu Kultura, Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Portál Film a výchova

Průvodce pro základní školy Filmouka zahrnuje kromě samotného průvodce pro žáky také metodickou příručku pro učitele a portál s ukázkami, filmy a pracovními listy. Bez této online podpory už je dnes výuka filmu téměř nemyslitelná. Filmouka bude sloužit i jako regulérní učebnice, protože vychází ze vzdělávacího obsahu v Rámcovém vzdělávacím plánu základních škol.
Takže pokud máte ve svém okolí nějakého učitele či rodiče, kterého by náš filmový průvodce mohl zajímat, neváhejte se mu o něm zmínit.

Před Vánoci skončila sbírka v rámci kampaně Donio na podporu Filmouky. Celkem 121 přispěvatelů darovalo téměř 200 tisíc korun. K průvodci byla spuštěna pilotní verze multimediálního portálu https://filmouka.cz, který se bude postupně plnit obsahem.

Oborová mapa

Web filmvychova.cz je portálem Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jehož cílem je shromažďovat a sdílet veškeré podstatné informace o oblasti filmové a audiovizuální výchovy v České republice i ve světě. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kinematografie. Vedle tohoto portálu vznikl rovněž další portál Oborové mapy FAV, který je také důležitou součástí aktivit, na kterých spolupracuje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Oborová mapa je kromě samotné interaktivní mapy také databází, kde se shromažďují údaje např. o filmových školách, organizacích i významných osobnostech filmové výchovy.

Do Pedagogického kabinetu mohou vstoupit noví učitelé, Asociace hledá další zájemce o spolupráci na rozvoji oboru. Pokud máte ve svém okolí nějakého pedagoga, kterého by vzdělávací činnost této organizace mohla zajímat, neváhejte se mu o této aktivitě zmínit. V současné době běží osvětová kampaň se sloganem Film místo šprtání na podporu filmové a audiovizuální výchovy, aby se tento předmět mohl rozvíjet a úspěšně aplikovat na základních a středních školách stejně jako v zahraničí.

Více informací najdete zde:
Portál:
 www.filmvychova.cz
Projekt Posílení oboru: https://www.filmvychova.cz/projekty/posileni-oboru/
Průvodce Filmouka: www.filmouka.cz

-red-
foto/video: Totalfilm Media, ASFAV © 2023